Odpowiedzi udzielone dla portalu StaraOliwa.pl

Tunel pod Pachołkiem czy inne rozwiązanie?

Tunel jest najlepszym rozwiązaniem pod względem technicznym i środowiskom, gwarantującym największą ochronę dziedzictwa kulturowego Starej Oliwy i umożliwiającym stworzenie deptaka (z dopuszczonym ruchem lokalnym) na Opata Jacka Rybińskiego, a być może również na Starym Rynku Oliwskim.

Niemniej jednak z uwagi na aktualny brak realnych perspektyw dla sfinansowania tego zadania, proponuję szukanie sensownych alternatyw umożliwiających poprawę sytuacji drogowej w Starej Oliwie bez ponoszenia znaczących kosztów.

Moja propozycja zakłada przebudowę Węzła Wysoka na Obwodnicy oraz poszerzenie leśnego odcinka ul. Spacerowej o dwa buspasy oraz wydzieloną drogę rowerową (łączącą się z istniejącą trasą dla cyklistów do Reniszewa). Z kolei na Opata Jacka Rybińskiego (a być może również na Starym Rynku Oliwskim) proponuję wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w stronę Al. Grunwaldzkiej, w tym buspasa. W drugim kierunku ruch powinien zostać poprowadzony przez ul. Nową Opacką – także z uwzględnieniem buspasa. Prawdopodobnie konieczne byłoby również przebudowanie skrzyżowania Al. Grunwaldzkiej, ul. Piastowskiej i ul. Opata Jacka Rybińskiego celem zapewnienia odpowiedniej przepustowości dla ruchu poprzecznego względem Al. Grunwaldzkiej.

Oczywiście rozwiązanie to wymaga jeszcze szerokich konsultacji społecznych z oliwianami oraz analiz przeprowadzonych przez ekspertów od inżynierii ruchu.


Czy powiększać strefę płatnego parkowania?

Zdecydowanie tak. Większa strefa płatnego parkowania w połączeniu ze wspomnianymi rozwiązaniami technicznymi preferującymi transport publiczny (buspasy) i rowerowy (droga rowerowa przy ul. Spacerowej) pozwoli na realne zmniejszenie ruchu samochodowego w Starej Oliwie.


Park Oliwski ze wstępem płatnym czy bezpłatnym?

Dostęp do publicznych terenów zielonych i rekreacyjnych nie powinien być w żaden sposób limitowany. Każdy mieszkaniec powinien mieć prawo do bezpłatnego użytkowania Parku Oliwskiego oraz innych parków czy ogrodów jordanowskich. Podobne standardy panują w każdym wielkim mieście w Europie.


Budowa miejsc do parkowania, czy ograniczanie ich?

Polityka parkingowa oraz transportowa powinna być spójna. Jeśli preferencję ma uzyskać transport zbiorowy, a ponadto chcemy rozszerzenia strefy płatnego parkowania, to nie możemy dążyć do jednoczesnego zwiększania liczby miejsc do parkowania. Nie jest istotą strefy płatnego parkowania dofinansowania miejskiego budżetu, lecz ograniczenia ruchu kołowego. Taki sam cel ma zatem również limitowanie liczby miejsc do parkowania.


Buspasy na Grunwaldzkiej w Oliwie – za czy przeciw?

Zdecydowanie za na trzypasmowych odcinkach Al. Grunwaldzkiej w przypadku wprowadzenia koncepcji ruchu jednokierunkowego na ul. Opata Jacka Rybińskiego oraz Nowej Opackiej. Przy aktualnej siatce połączeń autobusowych przez Al. Grunwaldzką (linia 122 oraz na odcinku od ul. Kołobrzeskiej/Bażyńskiego linie 199 i 315) raczej nie jest to rozwiązanie potrzebne.


Najbardziej zaniedbana część Oliwy według kandydata.

Niektóre budynki komunalne – np. przy ul. Spacerowej, Opackiej, Cystersów czy Kwietnej, a także plac przydworcowy na końcu ul. Poczty Gdańskiej.


Z psem do parku Oliwskiego za czy przeciw?

Z psem – to najlepszy przyjaciel człowieka, więc powinien móc towarzyszyć mu podczas spacerów po parku. Jednak właścicieli należy permanentnie edukować w kwestiach smyczy, kagańców oraz utrzymywania czystości.


Czy budować nowe biurowce w Oliwie?

Tak, ale z zachowaniem walorów krajobrazowych charakteryzujących Starą Oliwę oraz z uwzględnieniem odpowiedniej polityki transportowej i parkingowej (j/w).


Czy był pan/pani kiedyś w siedzibie Rady Dzielnicy?

Tak, w każdy poniedziałek od 9:00 do 13:00 udzielam tutaj nieodpłatnych porad prawnych dla mieszkańców Oliwy w punkcie prowadzonym przez Instytut Metropolitalny.


Rozbudowa UG tak czy nie?

Jestem nauczycielem akademickim na UG i uważam, że uczelnia zdecydowanie potrzebuje odpowiedniej bazy sportowej i socjalnej, której aktualnie nie posiada. Natomiast część terenów uniwersyteckich powinna zostać zagospodarowana jako przyjazna i integrująca środowisko akademickie ze wszystkimi mieszkańcami przestrzeń rekreacyjna.


Czy był pan/pani kiedyś w Domu Zarazy?

Tak, od lat mniej lub bardziej intensywnie współpracuję z panią Danutą Poczman, Prezesem Stowarzyszenia Stara Oliwa, i bywam w Domu Zarazy.


Czy zachować ogrody działkowe w Dolinie Radości?

Jeżdżąc rowerem z Owczarni Drogą Węglową lub Drogą Marnych Mostów w kierunku Kuźni Wodnej często widzę, że ogrody działkowe cieszą się dużą popularnością oraz dbałością ze strony ich użytkowników. Uważam, że w miejscu, gdzie nie jest planowana żadna zabudowa można utrzymać taką formę rekreacji dla mieszkańców, którzy nie mają przydomowych ogródków. Kusząca jest wizja przywrócenia zagospodarowania Doliny Radości z początku XX wieku, jednakże raczej nie powinno się to odbywać kosztem dużej grupy rekreacyjnych użytkowników tych terenów.


Czy zachować ogrody działkowe na ul. Wita Stwosza?

W strefie zurbanizowanej i bardzo atrakcyjnej z punktu widzenia inwestycyjnego, jaką jest rejon ul. Wita Stwosza warto poważnie rozważyć likwidację ogrodów działkowych. Obszar ten mógłby zostać przeznaczony na ekstensywną zabudowę mieszkaniową oraz publicznie dostępne tereny zielone (rekreacyjne).


Czy ograniczyć wycinkę drzew w Lasach Oliwskich?

Sercem jestem za, ponieważ obserwuję, jak wiele drzew znika co roku z Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Trzeba być jednak świadomym, że Lasy Państwowe są jednostką organizacyjną Skarbu Państwa, na którą władze miasta w zasadzie nie mają żadnego formalnego wpływu.