Zawodowo

Uniwersytet Gdański

Z wykształcenia i zawodu jestem prawnikiem i administratywistą, a z wyboru ponadto nauczycielem akademickim.

Od 7 lat pracuję na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie uczę studentów prawa administracyjnego oraz ustroju państwa. Naukowo zajmuję się głównie problematyką samorządu terytorialnego. Specjalizuję się w zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem jednostek pomocniczych gminy (rad dzielnic), współpracą międzygminną i metropolitalną oraz dostępem do informacji publicznej. Jestem autorem ponad 40 publikacji naukowych z tego zakresu.

Działalność ekspercka i szkoleniowa

Uczestniczyłem również w licznych pracach zespołów eksperckich poświęconych zmianom legislacyjnym w sferze prawa publicznego. Jestem m.in. współtwórcą projektu ostatniej nowelizacji statutów dla gdańskich dzielnic.

Prowadzę ponadto szkolenia z zakresu różnorodnych aspektów prawa dla profesjonalistów oraz mieszkańców. Cenię sobie zwłaszcza współpracę z grupami seniorów, którzy są szczególnie aktywni i chłonni wiedzy dotyczącej spraw publicznych.

Praca w kancelarii oraz punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej

Doświadczenie w praktyce prawniczej zdobywałem w renomowanych kancelariach adwokackich i radcowskich. Obecnie od ponad 6 lat współpracuję z gdyńską kancelarią mec. Krzysztofa Wilkiela, zajmując się obsługą podmiotów publicznych i przedsiębiorców, a także organizacji pozarządowych oraz klubów i związków sportowych.

W 2016 roku włączyłem się także w tworzenie sieci punktów nieodpłatnej pomocy prawnej funkcjonujących w Gdańsku. W ramach współpracy z Regionalnym Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych oraz Instytutem Metropolitalnym udzielam aktualnie porad prawnych w punktach zlokalizowanych w Oliwie (w siedzibie rady dzielnic) oraz na Oruni (w Domu Sąsiedzkim przy ul. Gościnnej).

Działalność menedżerska

Od kilku lat wspólnie z mec. Wilkielem prowadzimy ponadto działalność menedżerską w sferze sportu w ramach agencji pośrednictwa sportowego Career Consulting Group. Dzięki wiedzy i doświadczeniu zdobytemu w branży prawnej oraz naukowej, a także szerokim kontaktom z piłkarzami oraz agentami w całej Europie udało nam się sfinalizować kilka transakcji z klubami na poziomie Ekstraklasy oraz 1. i 2. ligi.