Społecznie

Parafia pw. Chrystusa Zbawiciela

Moja przygoda z pracą społeczną zaczęła się przy parafii pw. Chrystusa Zbawiciela w Osowej, gdzie w wieku 13 lat zostałem prezesem wspólnoty ministrantów. Choć działalność W Liturgicznej Służbie Ołtarza w zasadzie trwała dużo dłużej. Już jako 6-latek pierwszy razem założyłem białą komżę. Później zostałem lektorem i tę funkcję pełnię przy ołtarzu do dzisiaj.

Samorząd uczniowski i pierwsze doświadczenia dziennikarskie

Kolejny etap mojej aktywności społecznej miał miejsce za czasów nauki w III Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku (czyli popularnej „Topolówki”). Wspólnie z kolegami i koleżankami zainteresowanymi sprawami publicznymi reaktywowaliśmy Koło Myśli Politycznej „Stańczyk”. Współtworzyliśmy również szkolną gazetkę.

W tym samym okresie popełniłem również kilka tekstów do Nowego Kuriera Nadbałtyckiego redagowanego przez znaną gdańską dziennikarkę – p. Emmę Popik. Miałem również zaszczyt uczestniczyć w tworzeniu dwóch innych projektów prasowych w Osowej – gazetki „Bliżej Siebie” oraz funkcjonującego z sukcesami do dziś obywatelskiego portalu Osowa.com.

Samorząd studencki

Na dobre moja praca społeczna „rozkręciła się” podczas studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie współtworzyłem wiele inicjatyw wśród młodzieży akademickiej. Byłem członkiem wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego, a także założycielem i członkiem kilku kół naukowych. Organizowałem imprezy studenckie – w szczególności cykliczny Turniej o Puchar Dziekana WPiA UG (jeden z moich kolegów później rozwinął naszą wspólną inicjatywę tworząc znaną wśród piłkarzy amatorów Piłkarską Ligę Trójmiasta PL3).

Samorząd dzielnicowy

W 2007 roku zaangażowałem się w działalność w samorządzie Miasta Gdańska. Za namową jednego z ówczesnych radnych dzielnicowych zdecydowałem się na kandydowanie do Rady Osiedla Osowa. Moja aktywność na rzecz społeczności lokalnej została doceniona przez mieszkańców dzielnicy. Dzięki zaufaniu wielu osowian (w poprzednich wyborach uzyskałem prawie najwyższe poparcie w całym Gdańsku (drugi wynik w mieście)) funkcję radnego (obecnie Dzielnicy Osowa) pełnię już trzecią kadencję, a od blisko czterech lat jestem również Przewodniczącym Rady.

Infrastruktura

W swojej pracy na rzecz dzielnicy skupiałem się głównie na sprawach związanych z inicjowaniem oraz konsultowaniem lokalnych planów zagospodarowania przestrzennego oraz inwestycji służących mieszkańcom. Jako radny byłem zaangażowany w rozmowy na temat większości istotnych projektów infrastrukturalnych wybudowanych oraz planowanych w ostatnich latach. Od zagospodarowania terenów zielonych (np. park Diany, park Orfeusza, jar przy ul. Wodnika), przez budowę dróg (np. Nowa Kielnieńska, Kielnieńska, Koziorożca, Junony, Wodnika, Planetarna, Keplera) po obiekty społeczne (np. Dworzec PKP, biblioteka, rozbudowa ZSO2, budowa żłobka) i sportowe (np. budowa skateparku, budowa boisk wielofunkcyjnych, budowa boiska piłkarskiego przy SP81).

Staram się również być dostępny dla mieszkańców i interweniować w drobnych sprawach trapiących ich na co dzień, a także wspierać inicjatywy społeczne, sportowe i kulturalne skierowane do różnych grup osowian.

Place zabaw i tereny zielone

Dzięki mojej osobistej współpracy ze Stowarzyszeniem Forum Rad Dzielnic w Osowej udało nam się wybudować plac zabaw znajdujący się w parku przy ul. Diany, finansowany z grantu przyznanego przez Miasto Gdańsk.

W ramach kooperacji ze Stowarzyszeniem Inne Jest Piękne, Klubem Sportowym Olimpia Osowa oraz Fundacją „Pierwszy Krok” udało mi się ponadto pozyskać środki finansowe w konkursach miejskich na 8 kolejnych placów zabaw oraz zieleniec przy ul. Orfeusza.

Inicjatywy społeczne i sportowe

Jestem także zaangażowany w wiele innych inicjatyw społecznych w Osowej. Organizowałem koncerty w parafii pw. Chrystusa Zbawiciela, turnieje piłkarskie o Puchar Przewodniczącego Rady Dzielnicy oraz i inne imprezy sportowe dla mieszkańców (m.in. wspólnie z Olimpią Osowa bieg „Ląduj na Osowej”, wyścig kolarski „Tour de Osowa”). Regularnie uczestniczę w posiedzeniach Osowskiego Okrągłego Stołu, wspólnie z innymi dzielnicowymi aktywistami reaktywowałem Konkurs na Osowianina Roku, tworzyłem podwaliny dla funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy Osowa.

Działalność w organizacjach pozarządowych

Od wielu lat jestem również silnie zaangażowany w działalność organizacji pozarządowych. Wspólnie z kolegami z Uniwersytetu Gdańskiego stworzyliśmy Instytut Metropolitalny – pierwszego w Gdańsku prawniczego think-tanka zajmującego się polityką miejską. Obecnie współpracują z nami specjaliści wielu branż zaangażowani w różne aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego.

Jestem także jednym z założycieli i aktualnym członkiem Zarządu Stowarzyszenia Forum Rad Dzielnic, którego głównym celem jest wzmacnianie potencjału oraz organizacyjne wspieranie radnych dzielnic w ich działalności.

Stale współpracuję z Klubem Sportowym Olimpia Osowa, Stowarzyszeniem Inne Jest Piękne oraz kilkoma innymi organizacjami społecznymi.