Skontaktuj się ze mną!

Karol Ważny
tel. +48 504 159 491
e-mail: karolwazny@gmail.com